Rozliczenie składek na FP i FS po wzroście minimalnego wynagrodzenia w 2024 r.

Strona główna » Aktualności » Rozliczenie składek na FP i FS po wzroście minimalnego wynagrodzenia w 2024 r.

wielkość tekstu: A | A | A

W 2024 roku przewiduje się podwójny wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, a mianowicie:

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca wyniesie 4.242 zł, (w okresie tym w 2023 r. wynosiło ono 3.490 zł).

Od 1 lipca do 31 grudnia minimalne wynagrodzenie wynosić będzie 4.300 zł, (w okresie tym w 2023 r. wynosiło ono 3.600 zł).

Natomiast minimalne wynagrodzenie w przypadku stawki godzinowej, kształtuje się następująco:

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku – 27,70 zł.

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku – 28,10 zł.

 

ZA KOGO OPŁACA SIĘ SKŁADKI NA FP I FS?

Składki na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS) opłacają pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby wymienione w art. 104 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735 ze zm.). Wśród tych osób znajdują się przede wszystkim:

Pracownicy - osoby zatrudnione na umowę o pracę.

Zleceniobiorcy - osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia.

Niektóre inne osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, na przykład przedsiębiorcy.

 

PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK

Podstawą wymiaru składki na Fundusz Pracy (FP) jest kwota przyjmowana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ta kwota nie jest ograniczana rocznemu limitowi i musi wynosić przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, obowiązujące w danym okresie.

W przypadku niektórych sytuacji, przelicza się tę podstawę na okres miesiąca. Przykłady takich sytuacji obejmują:

Zatrudnienie pracownika w trakcie miesiąca, przy ustalonym wynagrodzeniu na poziomie minimalnej płacy. W takim przypadku określa się, jaka byłaby podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych, gdyby pracownik przepracował cały miesiąc.

Pobieranie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobieranie zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego przez część miesiąca.

Korzystanie z urlopu bezpłatnego przez część miesiąca.

Inne sytuacje nieobecności w pracy, które powodują zmniejszenie należnego przychodu za pracę.

W tych przypadkach, podstawa wymiaru składki na FP jest dostosowywana, aby uwzględnić okresowe zmiany w przychodach z pracy.

 

OBOWIĄZEK ZAPŁATY SKŁADEK NA FP I FS W 2024r.

 

W 2024 roku obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS) zależy od minimalnego wynagrodzenia za pracę i łącznej kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Oto kluczowe informacje dotyczące tego obowiązku:

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku wynosi:

Od 1 stycznia do 30 czerwca: 4.242 zł,
Od 1 lipca do 31 grudnia: 4.300 zł.
Płatnicy, czyli pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne, będą zobowiązani naliczać i opłacać składki na FP i FS za ubezpieczonych, jeśli oskładkowane wynagrodzenie danej osoby wyniesie w danym miesiącu co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę z danego okresu.

Istnieje także reguła dotycząca łącznej kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jeśli ta kwota pochodzi z różnych źródeł, obowiązek opłacania składek na FP i FS powstaje wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Osoby, które opłacają składki na ubezpieczenia społeczne samodzielnie (np. przedsiębiorcy), muszą złożyć stosowne oświadczenie każdemu pracodawcy lub w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, aby określić, kto jest odpowiedzialny za opłacanie składek na FP i FS za daną osobę.

Podsumowując, obowiązek opłacania składek na FP i FS w 2024 roku zależy od minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz łącznej kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Warto zwracać uwagę na te kwestie i zachować odpowiednie dokumenty oraz oświadczenia w przypadku różnych źródeł dochodów lub samodzielnego opłacania składek.

 

 

czytano: 487 razy

autor: dajnadzieje.pl

data dodania: 2023-09-29 15:07:04

Zapewniamy

 • USŁUGI KSIĘGOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM
 • USŁUGI KADROWO-PŁACOWE, LISTY PŁAC,EWIDENCJA CZASU PRACY, ZUS
 • ROZLICZANIE ROCZNYCH PITÓw z UE
 • DORADZTWO PRZY ZAŁOŻENIU FIRMY
 • ROZLICZENIA ROCZNE PITy , Z POLSKI I ZAGRANICY
 • OBSŁUGA KSIĄG PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, KSIĄG HANDLOWYCH, RYCZAŁTU
 • POMOC PRZY ZAŁOŻENIU SPÓŁKI ZOO , SPÓŁEK HANDLOWYCH
 • OBSŁUGĘ PRAWNĄ DLA PRZEDSIĘBIORCY

Ciekawostki

 • Jesteśmy biurem rachunkowym działającym w obszarze obsługi finansowo-księgowej przedsiębiorstwa. Nasza obsługa koncentruje się nie tylko na usługach rachunkowo-księgowych ale również na doradztwie gospodarczym.dalej 
 • Czy wiesz , że zakładając nową firmę porady w naszym Biurze uzyskasz gratis ?dalej 
 • Posiadamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości.dalej 

Księgowi i Doradcy Sp. z o.o.
ul. Roździeńska 18, 40-382 Katowice

tel.: 793 700 099
e-mail: biuro@ksiegowi-doradcy.pl

Księgowi i Doradcy to biuro rachunkowe, które zapewni Ci kompleksową obsługę księgową. Usługi świadczymy na terenie Katowic i Zawiercia.
Facebook
Wersja mobilna